boka/book

Vi har säsongsbaserade priser och därför skiljer sig priserna beroende på vilket datum som bokas. När du väljer och bokar datum i formuläret ovan kommer rätt priser för den aktuella tidsperioden visas.


We have seasonal prices and therefore prices differ depending on the selected date. When you select and book dates in the form above, the correct prices for the current time period will be displayed.